Linux-K62: Thông báo nghỉ học

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Các bạn lớp Linux và Phần mềm Mã nguồn mở học vào ngày thứ tư (18/11/2020) và ngày thứ 6 (20/11/2020) được nghỉ theo lịch chung của nhà trường.

Thầy giáo sẽ thông báo lịch học bù sau, đề nghị đặc biệt chú ý.

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: