Linux-K62, bài 7: Quản lý gói và x-windows

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Quản lý gói (phần mềm)
  1. Quản lý phần mềm trên linux
  2. Cài đặt phần mềm từ mã nguồn
  3. Cài đặt phần mềm từ script setup
  4. Cài phần mềm với bộ quản lý gói
  5. Quy ước đặt tên gói
  6. Ubuntu apt-*
  7. CentOS yum
 2. X-windows
  1. Cài đặt GNOME cho CentOS
  2. Một số hệ thống X khác

Nội dung thực hành:

 • Sử dụng phần mềm portable VirtualBox và các máy ảo đã tạo xong từ các buổi trước, nếu gặp lỗi thì xem lại bài trước và tải lại phần mềm
 • Làm các bài tập trong file bài tập thực hành L4

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: