Linux-K62, bài 1: Làm quen với phần mềm mã nguồn mở và linux

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Tài nguyên học tập
  3. Sự ra đời của mã nguồn mở
  4. Các loại giấy phép phân phối mã nguồn
  5. Giới thiệu về Linux

Nội dung thực hành:

  • Chuẩn bị cho việc cài đặt linux trong các buổi sau
  • Yêu cầu: Sinh viên ngồi cố định vị trí trên lab, hoặc thực hành trên laptop riêng của sinh viên
  • Tải về: phần mềm VMware hoặc Virtual Box
  • Tải về: phiên bản mới nhất của Ubuntu desktop và CentOS server, lưu ở ổ đĩa của sinh viên

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: