Game-K58-TH: Thông Báo về Thi

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Để chuẩn bị tốt cho kì thi cuối kỳ và trả lời chung cho email của nhiều bạn muốn hỏi chính xác thời điểm nộp bài tập lớn. Thầy giáo chốt lại các thời điểm như sau:

  • Nộp tài liệu thiết kế (bản final, dùng để chấm điểm): thứ năm, 6/8/2020.
  • Nộp mã nguồn (bản final, dùng để chấm điểm): chủ nhật, 9/8/2020.
  • Thi vấn đáp hết môn:
    • Địa điểm: P203 nhà C5.
    • Thời gian: từ 8h00, ngày thứ năm, 13/8/2020.
    • Thứ tự thi: theo thứ tự các nhóm, trung bình mỗi nhóm 15-20 phút, các nhóm chủ động xem số thứ tự của nhóm mình và căn giờ đến thi, không cần phải đến từ đầu giờ.

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: