Algorithms-K58-PM: Tìm kiếm và Sắp xếp

2 bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Tìm kiếm
  1. Tuyến tính
  2. Nhị phân
 2. Sắp xếp
  1. Nổi bọt / Chèn / Chọn
  2. Trộn / Nhanh / Vun đống
 3. Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng
  1. Stack
  2. Queue
  3. Heap
  4. Set
  5. Map

Tài liệu đính kèm:

2 bình luận cho Algorithms-K58-PM: Tìm kiếm và Sắp xếp

 • Sinh viên  says:

  Thầy có thể gợi ý thêm cách giải bài phương trình bậc 3 bằng binary search không ạ?

 • admin  says:

Bình luận: