Algorithms-K58-PM: Thông báo

Chưa có bình luận

THÔNG BÁO

Để tạo điều kiện nâng điểm thi giữa kỳ cho một số bạn bị ốm hoặc chưa có sự chuẩn bị tốt trong đợt thi giữa kỳ trước. Tôi tổ chức buổi thi bổ sung vào tiết 11-12 ( 16h35-18h20) ngày 17/11/2020. Tại phòng lab Samsung (P102-C5).

Đối tượng:

  • Các bạn vắng mặt trong các buổi thi trước ở lớp K59PM1 và K59PM2
  • Các bạn đã dự thi trong buổi trước nhưng được điểm dưới 150

Chú ý

  • Khuyến khích sử dụng laptop cá nhân để đề phòng không đủ máy tính
  • Đã tham gia thì sẽ lấy điểm thi lần này, bất kể nó thấp hay cao hơn điểm trước đó

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: