Algorithms-K58-PM: Bài tập 1

2 bình luận

Buổi thực hành đầu tiên gồm hai công việc chính sau đây:

1. LÀM BÀI VÀ NỘP CHO THẦY (QUA EMAIL: namtx@wru.vn)

 1. Làm bài tập 1 và 2 trong slide “Thuật toán và Phân tích Thuật toán”, trang 34.
 2. Làm bài tập 1 và 2 trong slide “Tìm kiếm và Sắp xếp”, trang 10.
 3. Làm bài tập bổ sung: Nhập một chuỗi chỉ gồm các kí tự mở đóng ngoặc tròn, vuông hoặc nhọn (tức là các kí tự ‘(‘, ‘)’, ‘[‘, ‘]’, ‘{‘, ‘}’). Kiểm tra xem chuỗi nhập vào có đúng là chuỗi ngoặc đúng hay không. In ra YES nếu ngoặc đúng hoặc NO nếu không phải ngoặc đúng.
  • Chuỗi ngoặc đúng là chuỗi mà các cặp ngoặc cùng loại khớp với nhau.
  • Nếu A là chuỗi ngoặc đúng thì “(A)” “[A]” “{A}” là các chuỗi ngoặc đúng
  • Nếu A và B là chuỗi ngoặc đúng thì AB cũng là chuỗi ngoặc đúng
  • Chẳng hạn:
   • ([]){} => ngoặc đúng => YES
   • ({)}[] => ngoặc sai => NO
  • Gợi ý: sử dụng STACK hoặc HÀM ĐỆ QUY

2. TẠO TÀI KHOẢN CHUẨN BỊ CHO CÁC BUỔI SAU

 • Tạo tài khoản trên trang SPOJ
  • Đặt tên tài khoản theo tên lớp và tên sinh viên. Ví dụ: Dương Đức Nam lớp 59PM1 thì đặt username là duongducnam_59pm1
  • Có thể rút gọn tên trong trường hợp quá dài, nhưng cần giữ thứ tự họ-đệm-tên, chẳng hạn đặt là duongdnam_59pm1 hoặc ddnam_59pm1
  • Khai báo Firstname và Lastname đầy đủ để thầy giáo có thể nhận diện chính xác các bạn
 • Sau khi tạo tài khoản, tham gia vào nhóm 5019 ở link sau: https://www.spoj.com/TLUK59AA/groups/5019

2 bình luận cho Algorithms-K58-PM: Bài tập 1

 • SV  says:

  bài tập 1 trong slide “Tìm kiếm và Sắp xếp”, trang 10 chỉ cần tìm ra 1 nghiệm là được ạ?

  • admin  says:

   Đúng rồi em nhé!

Bình luận: